CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT

 

Poslání

Centrum denních aktivit je místem pro setkávání lidí, nabízí prostor a možnost smysluplně trávit volný čas, rozšířit své sociální vazby, posílit sociální dovednosti a samostatnost, zejména v oblasti trávení a organizace volného času a denní struktury.

Zásady služby

 • respektování práv a individuálních potřeb klienta
 • rovnocenné partnerství mezi klientem a pracovníkem
 • klient má k dispozici asistenci a podporu sociálních pracovníků a to v době, kdy je přítomen v Centru denních aktivit
 • podpora je poskytována s ohledem na individuální potřeby a přání klienta a jeho právo rozhodovat o svém životě
 • zachování důvěrnosti informací o klientech
 • podpora k aktivitě a samostatnosti, zejména v oblasti trávení volného času
 • služba je poskytována za aktivního podílu klientů na průběhu služby
 • služba je poskytována bezplatně
 • služba nemá časové omezení

Komu je služba určena (cílová skupina)

Dospělí lidé (18 – 64 let) se závažným duševním onemocněním s dg. psychotického onemocnění, závažné afektivní poruchy (z dg. okruhu F2, F3), jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.

Podmínky poskytnutí služby

 • věk 18 – 64 let
 • diagnostikované závažné duševní onemocnění (psychotické onemocnění, závažná afektivní porucha) ve stabilizovaném stavu
 • pravidelná péče ambulantního psychiatra (dodržování léčby) a jeho doporučení do služby
 • motivace a ochota ke spolupráci a zapojení se do aktivit, které v CDA probíhají
 • souhlas s pravidly služby
 • zájemce není závislý na návykových látkách

Komu služba není určena

Zájemce je odmítnut v případě, že nesplňuje výše uvedené podmínky k přijetí.
Je‑li aktuálně naplněna kapacita služby, jsou zájemci doporučeny jiné adekvátní služby. V případě zájmu může být evidován v pořadníku zájemců‑čekatelů, následně je informován pracovníky o změně kapacity ve službě.

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

Služba pomáhá lidem s duševním onemocněním obnovit sociální síť kontaktů a navázat nová přátelství (např. po hospitalizaci, popř. po období sociální izolace, způsobené duševním onemocněním). Dále CDA nabízí nejrůznější volnočasové aktivity, které přispívají k smysluplnému trávení volného času klientů. Mezi aktivity patří přímý nácvik sociálních a pracovních dovedností (např. společné vaření, techniky zlepšující pozornost, soustředění a manuální zručnost), výtvarné a rukodělné činnosti (malování, práce s hlínou, koláže…), pohybové a sportovní aktivity (ping pong, petanq, šipky, procházky), hudební programy, kulturní aktivity (výlety, společné návštěvy výstav a muzeí), vzdělávací aktivity (PC kurz, kurz AJ), svépomocné aktivity (podíl klientů na vytváření programu v klubu, modelářský kurz, klientské hnutí). CDA je pro klienty otevřeno každý všední den od 10 do 16 hodin.

 • Naleznete bezpečný prostor, kde můžete aktivně trávit Váš volný čas
 • Posílíte své dovednosti (vaření, komunikace, pozornost, kreativita, manuální zručnost, plánování času, pravidelný denní režim, apod.)
 • Naleznete nové přátele
 • Můžete se společně s ostatními vydat za kulturou, sportem, nebo do přírody

Možnosti kontaktování a první setkání

 • První kontakt přichází od zájemce, který může kontaktovat pracovníky služby e‑mailem, telefonicky nebo osobně. Kontakt může být také zprostředkován třetí osobou (sociální pracovník jiné služby či organizace, lékař, rodinný příslušník). V takovém případě klademe důraz na to, abychom v další fázi mluvili přímo se zájemcem o službu. Druhý kontakt by proto měl probíhat již přímo s ním.
 • První osobní setkání probíhá formou individuální nebo skupinové informační schůzky. Cílem je navázání osobního kontaktu se zájemcem a  poskytnutí základních informací o službách ESET‑HELP, zejména o službě Centrum denních aktivit.

Místo poskytování a provozní doba služby

Hekrova 805/25, 149 00 Praha – Háje

Pondělí – pátek                               10:00 – 16:00 h

Centrum denních aktivit je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

Leták služby

 

Za finanční podporu děkujeme: