Letní pobyt v přírodě

Od roku 1996 ESET‑HELP každoročně organizuje pobyty pro klienty se závažným duševním onemocněním za účasti sociálních pracovníků i zdravotnického personálu.

Z našich zkušeností víme, že spojení přírodního prostředí, praktického nácviku sociálních dovedností a relaxace významně přispívá ke zlepšení sociálních funkcí, k celkové aktivizaci a zlepšování kvality života lidí s duševním onemocněním.

Pobyt v přírodě s minimálními vlivy civilizace, je vhodnou příležitostí k tréninku řady sociálních dovedností v podmínkách, jejichž hodnota převyšuje možnosti běžného rehabilitačního prostředí.