PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ


Poslání služby

Posláním služby Podpora zaměstnávání je získání sociální stability lidí s duševním onemocněním, která povede ke zvýšení jejich samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím konkrétní podpory v oblasti práce a začleňování na trh práce.

Zásady služby

 • aktivní přístup klienta k pracovní rehabilitaci a při hledání a udržení pracovního místa
 • intenzita podpory respektuje individualitu klienta, podpora je poskytována s ohledem na individuální potřeby a přání klienta a jeho právo rozhodovat o svém životě
 • vztah s klientem je budován na principu vzájemné důvěry, rovnocennosti a otevřenosti
 • při začleňování klienta na otevřený trh dbá pracovník na rovné zacházení
 • při spolupráci s klientem je zohledňován jeho zdravotní stav a další oblasti klientova života
 • služba je orientována na budoucnost uživatele a rozvoj jeho dovedností
 • služba je poskytovaná bezplatně

Komu je služba určena (cílová skupina)

Služba je určena lidem s duševním onemocněním, nejčastěji s diagnózou psychotického onemocnění (schizofrenie, schizoafektivní porucha), závažné afektivní poruchy, nebo závažné poruchy osobnosti, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.

Podmínky poskytnutí služby

 • věk 18 – 64 let
 • pravidelná péče ambulantního psychiatra
 • souhlas klienta s pravidly služby

Komu služba není určena

Zájemce je odmítnut v případě, že nesplňuje výše uvedené podmínky k přijetí.
Je‑li aktuálně naplněna kapacita služby, jsou zájemci doporučeny jiné adekvátní služby. V případě zájmu může být evidován v pořadníku zájemců‑čekatelů, následně je informován pracovníky o změně kapacity ve službě.

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

 • můžete si vyzkoušet práci na místě se stálou podporou sociálního pracovníka (barman, úklidový pracovník v tréninkové kavárně)
 • můžete si vyzkoušet práci, kde po zaučení pracujete již samostatně (jedná se především o pochůzkové pozice s různou mírou náročnosti, dále místo pomocného administrativního pracovníka a místo úklidového pracovníka zahrady)
 • můžeme vám pomoci při hledání pracovního místa na otevřeném trhu práce

Možnosti kontaktování a první setkání

 • První kontakt přichází od zájemce, který může kontaktovat pracovníky služby e‑mailem, telefonicky nebo osobně. Kontakt může být také zprostředkován třetí osobou (sociální pracovník jiné služby či organizace, lékař, rodinný příslušník). V takovém případě klademe důraz na to, abychom v další fázi mluvili přímo se zájemcem o službu. Druhý kontakt by proto měl probíhat již přímo s ním.
 • První osobní setkání probíhá formou individuální nebo skupinové informační schůzky. Cílem je navázání osobního kontaktu se zájemcem a  poskytnutí základních informací o službách ESET‑HELP, zejména o službě Podpora zaměstnávání.

Místo poskytování a provozní doba služby

Hekrova 805/25, 149 00 Praha – Háje

Pondělí – pátek                               9:00 – 17:00 h (ambulantně i terénně)

Podpora zaměstnávání je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

Leták služby

 

Za finanční podporu děkujeme: