ESET‑HELP, z. s. vznikl v roce 1995 jako občanské sdružení. Naším posláním je péče o duševní zdraví a jeho rozvoj. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálního a právního poradenství.

Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit své možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nachází, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života.

Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí, neboť jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

AKTUALITY:

11. 7. 2016
Prohlášení Platformy pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním – červen 2016
Najde‑li člověk s duševním onemocněním své místo ve společnosti, je to přínos nejen pro něho, ale pro celou společnost.“
Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací, i jednotlivců, jejímž cílem je zasazovat se o skutečnou transformaci a deinstitucionalizaci péče o lidi s duševním onemocněním v České republice, vydává prohlášení.