Organizace ESET – HELP byla založena v roce 1995 jako občanské sdružení. Jejím posláním je poskytovat péči o duševní zdraví a přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace a psychosociálního a právního poradenství.

Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit jejich možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nachází, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí, jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.


AKTUALITY:

ESET-HELP hledá dobrovolníka pro výuku práce s PC (začátečníci)

25. 10. 2016 V rámci rozšíření nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit chceme našim klientům umožnit výuku práce s PC pro začátečníky. Výuka by probíhala 1 x týdně, v odpoledních hodinách (dle dohody), v prostorách Centra denních aktivit (v objektu Hekrova 805, Praha 11), pro 5 – 8 klientů. Organizace má registrovaný dobrovolnický program a dobrovolníkům nabízí uzavření dobrovolnické smlouvy, pojištění, seznámení s prací s danou cílovou skupinou a jednotlivými službami […]

ESET-HELP nabízí akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a psychiatrické/zdravotní sestry

20. 10. 2016 Terénní pracovník a člověk s duševním onemocněním. Termín kurzu zatím není pevně stanoven. Případní zájemci se mohou hlásit na emailu vzdelavani@esethelp.cz, následně budou informováni o nejbližším možném termínu.

starší aktuality >>