Organizace ESET – HELP byla založena v roce 1995 jako občanské sdružení. Jejím posláním je poskytovat péči o duševní zdraví a přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace a psychosociálního a poradenství.

Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit jejich možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nachází, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí, jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.


AKTUALITY:

ESET-HELP nabízí akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a psychiatrické/zdravotní sestry

20. 10. 2016 Podrobné informace o kurzu Terénní pracovník a člověk s duševním onemocněním Termín kurzu zatím není pevně stanoven. Případní zájemci se mohou hlásit na emailu vzdelavani@esethelp.cz, následně budou informováni o nejbližším možném termínu.

Prohlášení Platformy pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním – červen 2016

Najde‑li člověk s duševním onemocněním své místo ve společnosti, je to přínos nejen pro něho, ale pro celou společnost.

starší aktuality >>